Direct naar het menu of de content.

Werkwijze

Voorbereid naar het Juridisch Loket

Bent u van plan naar één van onze vestigingen te komen? Neem dan alle documenten mee die met uw vraag te maken hebben. Dat helpt ons u een goed advies te geven. Hieronder een aantal voorbeelden:

Werk
- Gaat uw vraag over uw werk? Neem dan uw arbeidscontract mee, de voor u geldende cao, een eventuele bedrijfsregeling en andere documenten die met de arbeidscontract te maken hebben.
- Wil uw baas u ontslaan? Neem dan naast uw contract, ook het voorstel mee dat uw baas u over het ontslag heeft gedaan.
- Is er een ontslagvergunning voor u aangevraagd, neem dan alle stukken van het UWV mee.
- Heeft u een conflict over uw re-integratie? Neem dan de stukken van uw werkgever en bedrijfsarts mee.

Huur
- Heeft u een vraag over uw huurovereenkomst? Neem deze dan mee.
- Gaat uw vraag over een renovatie van uw huurwoning? Dan is het handig als u het renovatievoorstel van de verhuurder meeneemt.

Burenruzie
- Bij problemen met buren is het handig als meerdere buren bijhouden wanneer welke overlast plaatsvindt.
- Heeft u een conflict met uw buren over de erfgrens? Dan is het handig om foto's mee te nemen van de situatie.

Kopen
Heeft u een vraag over een aankoop? Dan zijn de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden handig.

Verzekering
Heeft u vragen over iets met betrekking tot een verzekering? Dan hebben we de polisvoorwaarden nodig.

Beslagvrije voet
Heeft u vragen over de beslagvrije voet? Dan hebben we de volgende gegevens nodig:
- uw inkomen en dat van uw partner;
- de hoogte van uw huur of hypotheek;
- gegevens over zorg- en huurtoeslag;
- de hoogte van de basispremie van uw zorgverzekering;
- de hoogte van het beslag.

Dagvaarding
Als u een dagvaarding heeft gekregen en u wil daarover iets vragen? Neem de dagvaarding dan mee.

Scheiding
Als u van plan bent om uit elkaar te gaan en er is sprake van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Dan vragen we u die mee te nemen.

Uitkeringen
Gaat uw vraag om een afwijzing of terugvordering van een uitkering zoals WWB of WW? Neem dan het besluit mee. Hetzelfde geldt voor een terugvordering van de belastingdienst.

Bezwaar boete
Als u bezwaar wil maken tegen een boete, neem dan eventueel bewijs, zoals foto's en de beschikking van het CJIB mee.

Staat uw situatie er niet bij?
En weet u niet wat u precies mee moet nemen in uw geval? Neem dan eerst even telefonisch contact met ons op: 0900 8020 (€ 0,20 per minuut).

Datum bijgewerkt: 31-03-2014

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.