Direct naar het menu of de content.

Alle onderwerpen

Studenten

Waarover kan ik problemen met de huisbaas krijgen?

Als je een studentenkamer huurt, kan je problemen met je huisbaas vaak zelf oplossen. Hij mag je bijvoorbeeld niet zomaar uit je kamer zetten als je een keer je huur niet op tijd betaalt. Als je eerder weg wilt, maar je hebt een jaarcontract, heeft je huisbaas het recht om toch een jaar lang huur te vragen. Wanneer je huisbaas je huurcontract opzegt, hoef je hier niet mee akkoord te gaan en maak je bezwaar.

 • Huuropzegging bij één maand huurachterstand

  Zonder een goede reden kan én mag een huisbaas je huur niet zomaar opzeggen. Ook ben je hiervoor door de wet beschermd. Huurbescherming heet dat.

  Let op: Let op, huurbescherming heb je niet bij illegale onderhuur of tijdens de eerste 9 maanden bij een hospitakamer.

  Heb jij een huurcontract, dan mag je huisbaas alleen opzeggen als:

  • jij constant te laat betaalt, overlast veroorzaakt of de kamer onderverhuurt;
  • jij een tussenhuurcontract hebt (diplomatenclausule);
  • jij een nieuw huurcontract krijgt en je hiermee niet akkoord gaat;
  • jij een kamer bij een hospita huurt;
  • de huisbaas je kamer voor eigen gebruik nodig heeft
  • de huisbaas je kamer voor een (ander) geldend bestemmingsplan nodig heeft.
 • Doorbetalen van je huur bij een jaarcontract

  Wanneer je je kamer moet opzeggen, hangt af van het soort huurcontract.

  • Huurcontract voor onbepaalde tijd: Kun je opzeggen wanneer je wilt. Let wel op je opzegtermijn.
  • Huurcontract voor bepaalde tijd: Kun je niet eerder opzeggen, dan bij het einde ervan. Wil je na afloop van dit type huurcontract weg? Zeg dan binnen de afgesproken periode op, anders loopt het contract door.
 • De opzegging van je huurcontract

  Je huisbaas moet de huur opzeggen door een aangetekende brief aan jou te sturen. Hierin staat ook de reden voor de opzegging. Het huurcontract eindigt wanneer jij schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging.

  Ga je niet binnen 6 weken akkoord met de opzegging? Stuur dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief) of teken niets. Je huisbaas moet dan via de kantonrechter het contract laten beëindigen. Je mag dan in je kamer blijven, totdat de rechter beslist of je eruit moet.

 • De betaling van gemeentelijke belastingen

  Je huisbaas betaalt altijd de onroerendezaakbelasting (OZB) en meestal de rioolrechten. De overige gemeentelijke belastingen betaal jij als:

  • Je huisbaas hiervoor een aanslag krijgt, jij zelf geen gemeentelijke belasting betaalt en je huurcontract bepaalt dat kosten apart aan je worden doorberekend of;
  • Als jij een aanslag voor de gemeentelijke belastingen krijgt.

  Tip: vraag kwijtschelding aan bij je gemeente als jij rechtstreeks een belastingaanslag van hen hebt gekregen.

  Soms bepaalt de wet dat je huisbaas ook zonder een contractuele bepaling deze kosten op jou mag verhalen, zoals bij de heffing afvalstoffen.

  Afvalstoffenheffing
  Per 1 januari 2012 is er een nieuwe wet Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning. De regel dat jij als kamerbewoner rechtstreeks de aanslag krijgt, blijft bestaan. Bij kamerverhuur of gemeenschappelijk gebruik van een woning, wordt soms de huisbaas aangeslagen. Hij kan deze aanslag vervolgens bij jou in rekening brengen. Nadeel van deze wetswijziging is dat jij géén kwijtschelding meer kan vragen voor deze belasting. Voor de OZB en het rioolrecht is er niets veranderd. 

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

 • Huurcontract
 • Aanslag gemeentelijke belastingen
 • Brieven van je huisbaas

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »Stuur ons een e-mail »

Heeft deze informatie u geholpen?

 

Wij horen graag of de informatie op deze pagina uw vraag heeft beantwoord.

 

Datum bijgewerkt: 04-12-2012

Deel deze pagina:

 

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.