Direct naar het menu of de content.

Alle onderwerpen

Politie & Justitie

Wat kan ik doen als mijn rijbewijs is ingenomen door de politie?

Als u de verkeersveiligheid in gevaar brengt, kan de politie ter plekke uw rijbewijs in beslag nemen. Dat gebeurt standaard:

 • Als u rijdt met teveel alcohol of drugs in uw lichaam;
 • Als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek;
 • Als u 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt.

NB. Invordering van uw rijbewijs is ook mogelijk als er kans bestaat op herhaling van de verkeersovertreding.

Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie of u uw rijbewijs weer terugkrijgt. Als u te erg in de fout ging of als het niet de eerste keer was, dan bent u uw rijbewijs kwijt totdat het voor de rechter komt. Is de zaak niet binnen 6 maanden na de dag van invordering voor de rechter gebracht? Dan moet u uw rijbewijs terug krijgen.

 • Wat gebeurt er nadat mijn rijbewijs is ingenomen?

  Binnen 3 dagen: stuurt de politie het rijbewijs naar de officier van justitie.

  Binnen 10 dagen: beslist de officier van justitie of u het rijbewijs terugkrijgt. Daarvan krijgt u bericht. U weet dan ook waar u uw rijbewijs kunt ophalen. Als u binnen tien dagen niets van de officier van justitie verneemt, dan krijgt u uw rijbewijs terug. 

  Binnen 6 maanden geen rechtszaak?
  De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de dag van invordering van het rijbewijs voor de rechter te brengen. Gebeurt dat niet op tijd, dan dient hij het rijbewijs direct terug te geven.

 • Hoe lang kan ik mijn rijbewijs kwijt zijn?

  Dat hangt of van de overtreding of misdrijf en of het de eerste keer is dat u wordt bestraft voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, etc.

  De rechter beslist hoe lang u uw rijbewijs kwijt bent. De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was vóór de rechtszitting wordt afgetrokken van de ontzeggingperiode die de rechter bepaalt.

  Let op: het CJIB kan als dwangmiddel uw rijbewijs ook invorderen als u uw boete opgelegd in het kader van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) niet betaalt. Uw rijbewijs kan voor een periode van vier weken worden ingenomen. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het volledige openstaande bedrag betalen. Als uw betaling op de rekening van het CJIB is bijgeschreven, krijgt u uw rijbewijs per aangetekende post terug.

 • Hoe dien ik een klaagschrift in om mijn rijbewijs terug te vragen?

  Binnen 10 dagen
  Schrijf binnen de eerste 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingenomen een klaagschrift (voorbeeldbrief verzoek teruggave rijbewijs) naar de officier van justitie in de plaats waar uw rijbewijs is ingenomen. Maak duidelijk waarom dit voor u belangrijk is (bijvoorbeeld voor uw werk). Contactgegevens van de officier van justitie vindt u op de website van het Openbaar Ministerie.

  Na 10 dagen
  Bent u uw rijbewijs al langer dan 10 dagen kwijt of reageert de officier van justitie negatief? Stuur dan uw klaagschrift (voorbeeldbrief verzoek teruggave rijbewijs) naar de griffie van de rechtbank waaronder de plaats valt waar uw rijbewijs is ingenomen. In het klaagschrift kunt u de rechter verzoeken om u uw rijbewijs terug te geven. Contactgegevens van de rechtbanken vindt u op de website van de Rechtspraak.

  Binnen 14 dagen na betekening kan door het Openbaar Ministerie tegen de beslissing 'beroep in cassatie' worden ingesteld. De Hoge Raad beslist zo spoedig mogelijk.

 • Hoe groot is de kans dat mijn klaagschrift succes heeft?

  Bij een minder zware of eerste overtreding kan de rechter gevoelig zijn voor het argument dat u uw rijbewijs nodig heeft bijvoorbeeld voor uw werk. U kunt dan uw rijbewijs terugkrijgen. Soms voorwaardelijk, of met bepaalde beperkingen. U mag dan bijvoorbeeld een tijdlang niet in het weekend rijden.

 • Wat kan er gebeuren als ik zonder rijbewijs de weg op ga?

  Als u toch gaat rijden wanneer uw rijbewijs is ingenomen of tijdens de ontzeggingperiode is dit een misdrijf. Hierop staat een fikse boete en/of een gevangenisstraf.

  Mag u een tijdlang niet in het weekend rijden en u doet dit toch? Dan moet u uw rijbewijs alsnog inleveren en mag u ook niet meer op werkdagen rijden.

  Let op: in de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent, mag u geen enkel voertuig met motor besturen. Zelfs geen snorfiets en in sommige gevallen ook geen tractor!

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

 • Eventuele correspondentie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »Stuur ons een e-mail »

Heeft deze informatie u geholpen?

 

Wij horen graag of de informatie op deze pagina uw vraag heeft beantwoord.

 

Datum bijgewerkt: 15-07-2013

Deel deze pagina:

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.