Direct naar het menu of de content.

Alle onderwerpen

Familie & Relatie

Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

U kunt in dit geval het beste eerst zelf contact opnemen met uw ex-partner. Misschien is er in onderling overleg een oplossing te vinden voor het probleem. Wanneer dit niet lukt, verschilt het per situatie wat u kunt doen.

Dit is mijn situatie:

Ons advies:

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, kunt u de alimentatie opeisen. U kunt hiervoor het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Het LBIO kan de kinderalimentatie innen bij de betalende ouder en uitkeren aan de verzorgende ouder.

Het LBIO kan zowel partneralimentatie als kinderalimentatie namens u innen bij de betalingsplichtige ex-partner. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het LBIO.

U kunt ook een deurwaarder inschakelen.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u uw gemeente vragen de inning over te nemen.

Veelgestelde vragen

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

  • Echtscheidingsbeschikking
  • Echtscheidingsconvenant
  • Schriftelijke afspraken

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »Stuur ons een e-mail »

Ons advies:

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u soms ook inschakelen voor de inning van alimentatie in het buitenland. Nederland is aangesloten bij het Verdrag van New York. Hierdoor is het mogelijk alimentatie te vorderen uit een land dat bij het verdrag is aangesloten. Ruim 50 landen hebben zich aangesloten bij dit verdrag, waaronder bijna alle Europese landen.

Meer informatie over internationale alimentatie vindt u op de website van het LBIO.

Veelgestelde vragen

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

  • Echtscheidingsbeschikking
  • Echtscheidingsconvenant
  • Schriftelijke afspraken

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »Stuur ons een e-mail »

Ons advies:

Wanneer de alimentatie niet in een uitspraak van de rechter staat, kunt u niet meteen het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen of een deurwaarder vragen om beslag te laten leggen. U moet dan eerst naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Hierna kunt u het LBIO of een deurwaarder inschakelen om de alimentatie te innen.

Veelgestelde vragen

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

  • Echtscheidingsbeschikking
  • Echtscheidingsconvenant
  • Schriftelijke afspraken

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »Stuur ons een e-mail »

Veelgestelde vragen

Heeft deze informatie u geholpen?

 

Wij horen graag of de informatie op deze pagina uw vraag heeft beantwoord.

 

Datum bijgewerkt: 15-08-2013

Deel deze pagina:

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.