Direct naar het menu of de content.

Alle onderwerpen

Consument & Geldzaken

Mag op mijn bankrekening beslag worden gelegd?

Wanneer u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis. De rechter kan u veroordelen om de schuld plus eventuele kosten (voor de procedure) te betalen. Een van de manieren om u daartoe te dwingen, is door beslag te leggen op uw bankrekening. Het bankbeslag moet worden uitgevoerd door een deurwaarder.

Wanneer u geld moet betalen aan een overheidsinstantie, is er geen vonnis nodig, maar een dwangbevel om beslag te kunnen leggen.

Let op: de schuldeiser is niet altijd verplicht om betalingsherinneringen en aanmaningen te versturen, als hij duidelijk een uiterste betaaldatum heeft aangegeven.

Dit is mijn situatie:

Ons advies:

Uw hele banksaldo valt onder het bankbeslag, maar niet uw kredietruimte. Uw kredietruimte is het bedrag dat u rood mag staan. Er kan slechts eenmalig bankbeslag worden gelegd. Dat betekent dat  alleen het saldo dat op het moment van beslaglegging op uw rekening staat onder het beslag valt.

Het kan voorkomen dat het onredelijk is om beslag te leggen op uw bankrekening. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld niet over meerdere bankrekeningen kan beschikken, of maar één inkomen heeft.

De deurwaarder moet een aantal stappen nemen voor hij beslag op uw bankrekening kan leggen:

1. De deurwaarder betekent (overhandigt) eerst het vonnis aan u.
2. Dan betekent hij het beslagexploot aan uw bank. Dit is een officieel stuk waarin staat dat er beslag mag worden gelegd.
3. Hetzelfde beslagexploot moet de deurwaarder opnieuw aan u betekenen.
4. De bank moet vervolgens aangeven wat uw saldo is. Dit wordt een verklaring genoemd.
5. Vervolgens zal uw bank uw saldo overmaken naar de deurwaarder.

U kunt proberen een beslag te voorkomen door de deurwaarder een betalingsregeling aan te bieden. De deurwaarder is echter niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren. Let erop dat u een redelijk voorstel doet, die u kunt nakomen.
 
Bij beslag op bankrekening moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hierdoor kunnen de kosten van het beslag hoog oplopen. Ook de bank brengt kosten voor het bankbeslag in rekening. Dit vindt u terug in de Algemene Voorwaarden van uw bank.

Veelgestelde vragen

 • Mag een deurwaarder tegelijkertijd beslag leggen op mijn inkomen, bankrekening en goederen?

  Als één schuldeiser iets bij u te vorderen heeft, mag deze beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Hij kan op alle drie tegelijk beslag leggen, maar dat kan onredelijk zijn.

  Het kan ook voorkomen dat er meerdere schuldeisers zijn die tegelijkertijd beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Dit is toegestaan.

  Als meerdere schuldeisers loonbeslag leggen op uw loon, moeten zij het bedrag dat op uw loon wordt ingehouden delen. Er kunnen bepaalde schuldeisers zijn die voorrang hebben boven anderen. In elk geval moeten uw schuldeisers in de meeste gevallen rekening houden met de beslagvrije voet.

 • Zijn er schuldeisers die geen vonnis nodig hebben om beslag te mogen leggen?

  Ja, dit zijn overheidsinstanties. Zij kunnen met een dwangbevel beslag leggen. Een dwangbevel krijgt u wanneer u de vordering niet heeft betaald en u geen bezwaar meer kunt maken en niet meer in beroep kunt gaan.

  Voorbeelden van overheidsinstanties zijn:

  • Belastingdienst;
  • Centraal Justieel Incasso Bureau (CJIB);
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • UWV;
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • Kamer van Koophandel (KvK);
  • Sociale Dienst van gemeenten;
  • Gemeenten (bij gemeentelijke belastingen);
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
 • Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

  Als u klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze het beste eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Wanneer u er met het kantoor niet uitkomt kunt u de klacht ook neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. U moet de klacht schriftelijk indienen.

  Let op bij het indienen van de klacht dat het wel om een gedraging van de deurwaarder moet gaan. Als u het inhoudelijk niet eens bent met de rekening, kunt u hierover geen klacht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders neerleggen. U moet zich dan in de juridische procedure verweren.

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

 • Vonnis
 • Beslagexploot
 • Brieven van de bank
 • Brieven van de deurwaarder

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »

Ons advies:

Een overheidsinstantie moet u na het dwangbevel twee dagen de tijd geven om de vordering te betalen. Betaalt u de vordering te laat, dan mag de deurwaarder beslag leggen op uw bankrekening.

Als een overheidsinstantie beslag legt op een bankrekening, mogen zij het gehele saldo en de gehele kredietruimte in beslag nemen. Ook mogen zij alle bijschrijvingen van één week in beslag nemen. Mocht de bank nog geld van u krijgen, dan mogen zij dit niet eerst verrekenen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar de vordering aan moet voldoen, als er beslag wordt gelegd op uw bankrekening:

 • De vordering mag niet meer dan € 1000 euro bedragen;
 • De overheid mag 2 keer per maand bankbeslag leggen (max. € 500);
 • De overheid mag gedurende drie maanden achtereen bankbeslag leggen;
 • De overheid mag pas afschrijven als de opgegeven betalingstermijn (twee dagen) van een eerder uitgegeven dwangbevel verlopen is.

Veelgestelde vragen

 • Mag een deurwaarder tegelijkertijd beslag leggen op mijn inkomen, bankrekening en goederen?

  Als één schuldeiser iets bij u te vorderen heeft, mag deze beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Hij kan op alle drie tegelijk beslag leggen, maar dat kan onredelijk zijn.

  Het kan ook voorkomen dat er meerdere schuldeisers zijn die tegelijkertijd beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Dit is toegestaan.

  Als meerdere schuldeisers loonbeslag leggen op uw loon, moeten zij het bedrag dat op uw loon wordt ingehouden delen. Er kunnen bepaalde schuldeisers zijn die voorrang hebben boven anderen. In elk geval moeten uw schuldeisers in de meeste gevallen rekening houden met de beslagvrije voet.

 • Zijn er schuldeisers die geen vonnis nodig hebben om beslag te mogen leggen?

  Ja, dit zijn overheidsinstanties. Zij kunnen met een dwangbevel beslag leggen. Een dwangbevel krijgt u wanneer u de vordering niet heeft betaald en u geen bezwaar meer kunt maken en niet meer in beroep kunt gaan.

  Voorbeelden van overheidsinstanties zijn:

  • Belastingdienst;
  • Centraal Justieel Incasso Bureau (CJIB);
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • UWV;
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • Kamer van Koophandel (KvK);
  • Sociale Dienst van gemeenten;
  • Gemeenten (bij gemeentelijke belastingen);
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
 • Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

  Als u klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze het beste eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Wanneer u er met het kantoor niet uitkomt kunt u de klacht ook neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. U moet de klacht schriftelijk indienen.

  Let op bij het indienen van de klacht dat het wel om een gedraging van de deurwaarder moet gaan. Als u het inhoudelijk niet eens bent met de rekening, kunt u hierover geen klacht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders neerleggen. U moet zich dan in de juridische procedure verweren.

Komt u er niet uit?

Houd bij de hand:

Stel uw vraag aan een juridisch medewerker. Houd daarbij deze documenten bij de hand. Dan kunnen we u zo goed en snel mogelijk helpen.

 • Vonnis
 • Beslagexploot
 • Brieven van de bank
 • Brieven van de deurwaarder

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Bel 0900 - 8020 (€ 0,20 p/m)Bezoek een vestiging »Start een chatgesprek »

Veelgestelde vragen

 • Mag een deurwaarder tegelijkertijd beslag leggen op mijn inkomen, bankrekening en goederen?

  Als één schuldeiser iets bij u te vorderen heeft, mag deze beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Hij kan op alle drie tegelijk beslag leggen, maar dat kan onredelijk zijn.

  Het kan ook voorkomen dat er meerdere schuldeisers zijn die tegelijkertijd beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Dit is toegestaan.

  Als meerdere schuldeisers loonbeslag leggen op uw loon, moeten zij het bedrag dat op uw loon wordt ingehouden delen. Er kunnen bepaalde schuldeisers zijn die voorrang hebben boven anderen. In elk geval moeten uw schuldeisers in de meeste gevallen rekening houden met de beslagvrije voet.

 • Zijn er schuldeisers die geen vonnis nodig hebben om beslag te mogen leggen?

  Ja, dit zijn overheidsinstanties. Zij kunnen met een dwangbevel beslag leggen. Een dwangbevel krijgt u wanneer u de vordering niet heeft betaald en u geen bezwaar meer kunt maken en niet meer in beroep kunt gaan.

  Voorbeelden van overheidsinstanties zijn:

  • Belastingdienst;
  • Centraal Justieel Incasso Bureau (CJIB);
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • UWV;
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • Kamer van Koophandel (KvK);
  • Sociale Dienst van gemeenten;
  • Gemeenten (bij gemeentelijke belastingen);
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
 • Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

  Als u klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze het beste eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Wanneer u er met het kantoor niet uitkomt kunt u de klacht ook neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. U moet de klacht schriftelijk indienen.

  Let op bij het indienen van de klacht dat het wel om een gedraging van de deurwaarder moet gaan. Als u het inhoudelijk niet eens bent met de rekening, kunt u hierover geen klacht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders neerleggen. U moet zich dan in de juridische procedure verweren.

Heeft deze informatie u geholpen?

 

Wij horen graag of de informatie op deze pagina uw vraag heeft beantwoord.

 

Datum bijgewerkt: 21-01-2014

Deel deze pagina:

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.