Direct naar het menu of de content.

Contact

Bezoek het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen, verspreid over het hele land. Daar kunt u elke werkdag binnenlopen. De openeningstijden verschillen per vestiging. Aan de balie krijgt u direct een jurist te spreken. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Zorg wel dat u alle documenten (brieven, formulieren enzovoort) bij u heeft, die met uw probleem te maken hebben. Des te beter kunnen wij u adviseren. Wij hebben voorbeelden van documenten die u mee moet nemen op een rijtje gezet.

Als het druk is kan het gebeuren dat u even moet wachten. Voor een baliegesprek is gemiddeld 10 minuten beschikbaar.  Is dit niet genoeg of moeten er in verband met uw vraag veel papieren worden ingezien? Dan maken we mogelijk een afspraak met u tijdens één van de spreekuren.

Videospreekuur Apeldoorn & Lochem

Woont u in de omgeving van Apeldoorn of Lochem? In het gemeentehuis van Apeldoorn en Lochem kunt u tijdelijk met uw juridische vragen terecht op een videospreekuur. U hoeft dan niet te reizen naar onze vestiging in Zutphen. Maak nu een afspraak voor het videospreekuur via 0900 - 8020 (€0,20 p/m).


Locaties van het Juridisch Loket

Zoek het Juridisch Loket in uw buurt

Vul uw adres, postcode of plaatsnaam in:

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.