Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Rotterdam

Bezoekadres

Weena 719 (Groothandelsgebouw)
3013 AM Rotterdam

Postadres

Postbus 29049
3001 GA Rotterdam

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 010 414 62 03

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Komende vanuit Den Haag/Delft
Rijksweg A13 richting Rotterdam. Afslag Rotterdam-Centrum. 1e stoplicht rechts. Langs Diergaarde Blijdorp, tunnel onderdoor en 1e stoplicht links. Rechtdoor en na groenstenen gebouw aan uw linkerhand direct links afslaan voor diverse parkeermogelijkheden.

Komende vanuit Utrecht en Breda/Tilburg/Eindhoven
Via Van Brienenoordbrug (A16) richting Hoek van Holland (A20) aanhouden. Afslag Rotterdam-Centrum. Borden Centrum aanhouden tot aan Hofplein. Hier rechts voorsorteren. Viaduct onderdoor waarna u rechts het Groot Handelsgebouw ziet. Hierna direct rechts afslaan voor diverse parkeermogelijkheden.

Route per openbaar vervoer

Trein- (inclusief HSL), bus-, tram- en metrostations bevinden zich in de directe nabijheid van het Groot Handelsgebouw (zie kaartje). Het Juridisch Loket Rotterdam is gevestigd aan het Weena 719 (rechts naast ingang C).

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.