Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Roermond

Bezoekadres

Godsweerdersingel 27
6041 GJ Roermond

Postadres

Godsweerdersingel 27
6041 GJ Roermond

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 0475 317 959

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle documenten mee die met de zaak te maken hebben.

Let op: het Juridisch Loket Roermond is tijdelijk lastig te bereiken voor automobilisten door werkzaamheden aan de Godsweerdersingel. Deze straat wordt eenrichtingsverkeer. Houd daarom rekening met een langere reistijd. Kijk voor actuele informatie op www.roermond.nl/singelring.

Route per auto

Er zijn werkzaamheden aan de Godsweerdersingel. Deze straat wordt eenrichtingsverkeer. Let goed op de verkeersborden, want de komende tijd kan de verkeerssituatie wijzigen. Hieronder vindt u de routes die naar alle waarschijnlijkheid open zullen blijven. Kijk voor actuele informatie op www.roermond.nl/singelring.

Vanuit richting Eindhoven/Weert en Venlo via Napoleonsweg (N280)

 • Nadat u over de Maasbrug gereden bent, gaat u bij het eerste verkeerslicht rechtsaf. Dit heet Buitenop.
 • Buitendop gat over in de Roerkade en vervolgens de Roersingel.
 • Bij de rotonde gaat u linksaf (driekwart rond). Dit is de Minderbroedersingel.
 • Bij het verkeerslicht gaat u rechtdoor.
 • Bij het volgende verkeerslicht linksaf (Willen II Singel).
 • U passeert het stationsplein met aan uw rechterzijde het NS Station. Voorbij het station (na verkeerslichten) ziet u aan de linkerzijde het Juridisch Loket.

Vanuit richting Venlo (A73)

 • Neem vanaf de A73 afslag nummer 19 Düsseldorf/Weert.
 • Neem de N280 richting Weert.
 • Ga bij de tweede verkeerslichten linksaf. Dit heet Buitenop.
 • Buitendop gaat over in de Roerkade en vervolgens de Roersingel.
 • Bij de rotonde gaat u linksaf (driekwart rond). Dit is de Minderbroedersingel.
 • Bij het verkeerslicht gaat u rechtdoor.
 • Bij het volgende verkeerslicht linksaf (Willen II Singel).
 • U passeert het stationsplein met aan uw rechterzijde het NS Station. Voorbij station (na verkeerslichten) ziet u aan de linkerzijde het Juridisch Loket.

Vanuit richting Maastricht (A73)

 • Neem op de A73 afslag 21 Linne, Montfort, St. Odiliënberg, Roermond.
 • Ga bij de rotonde onderaan de afslag linksaf (driekwart rond) richting Roermond (N271).
 • U rijdt door Herten. Als u de bebouwde kom van Roermond binnen rijdt, heet de straat Andersonweg.
 • Vervolgens bij tweede verkeerslicht rechtsaf (Willem II Singel).
 • Bij volgende verkeerslicht linksaf (Willem II Singel).
 • U passeert het stationsplein met aan uw rechterzijde het NS Station. Voorbij station (na verkeerslichten) ziet u aan de linkerzijde het Juridisch Loket.

Parkeren
Langs de Godsweerdersingel zijn een beperkt aantal betaalde parkeerplaatsen voor kort parkeren. Door de wegwerkzaamheden zijn deze parkeerplaatsen mogelijk niet bereikbaar. Wilt u langer en tegen een lager tarief parkeren? Kijk dan op de website van de gemeente Roermondexternal linkexternal link.


Route per openbaar vervoer

Met de trein
Verlaat het NS Station via de hoofdingang. U komt dan op het stationsplein uit. Steek de straat over bij de voetgangerslichten en loop naar rechts. U vindt het Juridisch Loket Roermond voorbij de volgende voetgangerslichten aan de linkerkant.

Met de bus
Verlaat het busstation aan de kant die het meeste van het NS station af ligt (via de kant waar de bussen inrijden). Steek de straat over en u ziet het Juridisch Loket meteen liggen.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.