Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Maastricht

Bezoekadres

Avenue Ceramique 2-6
6221 KV Maastricht

Postadres

Avenue Ceramique 2-6
6221 KV Maastricht

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 043 325 29 20

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanaf de A2 (Eindhoven-Maastricht)
U rijdt bij de Geuselt (1 ste stoplicht) alsmaar rechtdoor tot bij het 4 de stoplicht
(Koningsplein). Hier gaat u rechts en rijdt u de tunnel onderdoor. Bij de stoplichten slaat u links af en bent u op de Avenue Ceramique waar u het loket gelijk aan uw rechterhand ziet liggen.

Parkeren kunt u op de parkeerstroken voor het loket. 


Route per openbaar vervoer

Vanaf Centraal Station
Via de hoofduitgang loopt u rechtuit en komt u in de Stationsstraat. Aan het einde van deze straat bij de stoplichten gaat u links en komt u op de Wilhelminasingel. Aan het einde van deze straat (bij de stoplichten) de weg oversteken en ziet u het Juridisch Loket gelijk rechts liggen.

Vanaf de Markt (stadhuis) loopt u via de Muntstraat, langs de Bijenkorf, over de
St.Servaasbrug en komt u uit op de Wycker Brugstraat. Bij de eerste stoplichten gaat u rechts af en komt u op de Wilhelminasingel. Aan het einde van deze straat (bij de stoplichten) de weg oversteken en ziet u het Juridisch Loket gelijk rechts liggen.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.