Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Lelystad

Bezoekadres

Reaalhof 1A
8232 VW Lelystad

Postadres

Reaalhof 1A
8232 VW Lelystad

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 0320 230 987

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanuit Dronten (N309)

 1. Wanneer u vanuit Dronten Lelystad inrijdt, gaat u op de eerste rotonde rechtdoor (half rond). U komt dan op de Gelderse dreef. 
 2. Aan het eind van de Gelderse dreef gaat u op de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich op de Zuigerplasdreef. 
 3. Op de Zuigerplasdreef neemt u de 1e afslag naar links. U bevindt zich dan op de Gordiaandreef (aan de rechter kant ziet u de brandweerkazerne). 
 4. Aan het einde van de Gordiaandreef gaat u naar rechts. U bevindt zich nu op de Middendreef. 
 5. Bij de rotonde gaat u rechtdoor. U kunt nu de eerste afslag naar rechts nemen, afslag parkeergarage Zilverpark. U bent nu gearriveerd op de parkeerplaats bij het Juridisch Loket.

Vanuit Almere (A6)

 1. U verlaat de A6 richting Lelystad via afslag 10.
 2. Bij de 1e stoplichten gaat u rechtsaf en onder de snelweg door. 
 3. U bevindt zich nu op de Larserdreef.
 4. U volgt de Larserdreef tot aan de 1e rotonde. Op deze rotonde slaat u rechtsaf de Zuigerplasdreef op. 
 5. Zie verder beschrijving Dronten vanaf punt 3.

 Vanuit Harderwijk

 1. Wanneer u vanuit Harderwijk komt rijdt u Lelystad via de Larserweg binnen en gaat u onder de snelweg (A6) door. 
 2. U bevindt zich nu op de Larserdreef.
 3. U volgt de Larserdreef tot aan de 1e rotonde. Op deze rotonde slaat u rechtsaf de Zuigerplasdreef op. 
 4. Zie verder beschrijving Dronten vanaf punt 3.

 Vanuit Emmeloord

 1. U verlaat de A6 richting Lelystad (niet afslag Lelystad-Noord nemen). 
 2. Aan het eind van de afrit bij de stoplichten slaat u linksaf.
 3. U bevindt zich nu op de Larserdreef. 
 4. U volgt de Larserdreef tot aan de 1e rotonde. Op deze rotonde slaat u rechtsaf de Zuigerplasdreef op. 
 5. Op de Zuigerplasdreef neemt u de 1e afslag naar links. U bevindt zich dan op de Gordiaandreef (aan de rechter kant ziet u de brandweerkazerne). 
 6. Aan het einde van de Gordiaandreef gaat u naar rechts. U bevindt zich nu op de Middendreef.
 7. Bij de rotonde gaat u rechtdoor. U kunt nu de eerste afslag naar rechts nemen, afslag parkeergarage Zilverpark. U bent nu gearriveerd op de parkeerplaats bij het Juridisch Loket. 

Route per openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station loopt u richting het Stationsplein. Aan uw rechterhand ziet u de SNS bank. U gaat op het Stationsplein naar rechts (nu bevindt de SNS bank zich aan uw linkerkant) en loopt rechtdoor richting het Oogziekenhuis Zonnestraal.

Als u het Oogziekenhuis gepasseerd bent, gaat u gelijk naar links en loopt u rechtdoor. U bevindt zich nu op het Reaalhof. Na ongeveer 150 meter lopen ziet u aan uw rechterhand het Juridisch Loket.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.