Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Leeuwarden

Bezoekadres

Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden

Postadres

Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 058 216 33 95

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanaf de A-32 (Meppel- Heerenveen-Leeuwarden) komt u Leeuwarden binnen
Volg de borden Leeuwarden-Centrum. U rijdt nu via de Oostergoweg het centrum in (alsmaar rechtdoor). Voor het station gaat u rechts richting parkeergarage Zaailand. Volg het parkeerverwijssysteem. Deze garage is geschikt voor langere tijd. Vanuit de parkeergarage loopt u richting station; u vindt ons in het Aegon-gebouw tegenover het busstation.

U kunt ook naast het Juridisch Loket, achter het Aegon gebouw (Zuidersingel) betaald parkeren voor maximaal twee uur. Volg de route richting station. Ga bij de rotonde na het station en Aegongebouw linksaf de Lange Markstraat op. Ga bij de volgende rotonde linksaf. Ga na het Aegon gebouw nogmaals linksaf. Rijdend tussen het busstation en het Aegongebouw, vindt u aan de linkerkant enkele parkeerplaatsen. Loop langs het gebouw richting station en u vindt onze ingang aan de linkerzijde van het gebouw.

Vanaf de A-31 (Afsluitdijk-Harlingen-Leeuwarden) komt u Leeuwarden binnen
Volg de borden Leeuwarden-station. U gaat op de grote rotonde (Europaplein) rechtsaf de Heliconweg op. Neem de derde afslag op de rotonde bij het FEC richting station. Via de Tesselschadestraat rijdt u richting het centrum. Ga op de rotonde (na de brug) bij het Aegongebouw rechtsaf voor: maximaal twee uur parkeren. Hiervoor tussen het Aegongebouw en de parkeergarage
linksaf slaan om aan de linkerzijde van het Aegongebouw de parkeerplaatsen op te zoeken.

Route per openbaar vervoer

Komende vanuit het NS-station uitgang centrum, ziet u links het grote gebouw van Aegon. Loop links richting het centrum van Leeuwarden. Als u de oversteek bij het busstation via het zebrapad volgt, loopt u recht op onze ingang af.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.