Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Groningen

Bezoekadres

Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen

Postadres

Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 050 316 58 29

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Via A28. Zwolle, Hoogeveen, Assen, Groningen
In Groningen bij kruising met stoplichten rechtdoor (50 km! Denk om de flitspaal). Bij de volgende stoplichten rechts (richting Museum en NS Station). Bij de volgende kruising met stoplichten links (Over de Herebrug). Rotonde 3/4 nemen, direct weer rechts (Phebenstraat). U rijdt nu op ons pand af. Links ziet u de Christelijke Hogeschool Nederland en rechts ziet u ons pand op de hoek Coehoornsingel/Phebenstraat.

U kunt rondom parkeren. Denk om de parkeermeter!

A7 Joure, Drachten, Groningen
In Groningen bij kruising met stoplichten rechtdoor. Na de stoplichten 1e afrit nemen (37). Beneden links onder viaduct door richting centrum. Na de spoorwegviaduct bij de stoplichten rechtdoor over de brug (Herebrug). Rotonde 3/4 nemen, direct weer rechts (Phebenstraat). U rijdt nu op ons pand af. Links ziet u de Christelijke Hogeschool Nederland en rechts ziet u ons pand op de hoek Coehoornsingel/Phebenstraat.

U kunt rondom parkeren. Denk om de parkeermeter!

A7 Duitsland, Winschoten, Hoogezand, Groningen
In Groningen aangekomen bij de stoplichten linksaf, richting Drachten. Direct weer 1e afrit ringweg verlaten, bij de stoplichten rechtsaf richting centrum. Na spoorwegviaduct bij stoplichten rechtdoor over de brug (Herebrug). Rotonde 3/4 nemen, direct weer rechts (Phebenstraat). U rijdt nu op ons pand af. Links ziet u de Christelijke Hogeschool Nederland en rechts ziet u ons pand op de hoek Coehoornsingel/Phebenstraat.

U kunt rondom parkeren. Denk om de parkeermeter!

Route per openbaar vervoer

Per trein
U verlaat het station aan de voorzijde. Buiten ziet u het Groninger Museum in de gracht. U neemt de voetgangersbrug naar het Museum. Over de brug gaat u rechts. Na 250 meter links (Phebenstraat). Links ziet u de Christelijke Hogeschool Nederland en rechts ziet u ons pand op de hoek Coehoornsingel/Phebenstraat.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.