Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Den Haag

Bezoekadres

Herengracht 7
2511 EG Den Haag

Postadres

Herengracht 7
2511 EG Den Haag

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 070 345 73 60

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanuit Wassenaar (A44)
Doorrijden tot centrum Den Haag, linksaf bij bord richting Utrecht en Rotterdam (= Utrechtse Baan). Op Utrechtse Baan meteen rechts aanhouden (dus NIET de tunnel in) en bij eerste verkeerslichten rechtsaf slaan. U rijdt op de Bezuidenhoutseweg. Op de rotonde rechtdoor en vervolgens rechts aanhouden (dus NIET de tunnel in). Na 200 m gaat de Bezuidenhoutseweg over in de Herengracht. U vindt het Loket na 200 m aan de linkerkant. Parkeergarages zijn aangegeven.

Vanuit Amsterdam (A12), Utrecht (A4) en Rotterdam (A13):
Doorrijden tot Prins Clausplein en vervolgens richting Den Haag Centrum (= Utrechtse Baan). Neem afslag Den Haag Centraal Station en sla bij het 3 e verkeerslicht linksaf. U rijdt op de Bezuidenhoutseweg. Na 200 m gaat de Bezuidenhoutseweg over in de Herengracht. U vindt het Loket na 200 m aan de linkerkant. Parkeergarages zijn aangegeven.


Route per openbaar vervoer

Rijd met de NS naar station Den Haag CS. Verlaat het station via de hoofduitgang. Op het stationsplein gaat u links af. U bevindt zich op de Bezuidenhoutseweg. Deze gaat na 150 m over in de Herengracht. U vindt het Juridisch Loket aan uw linkerkant. Looptijd 5 à 6 minuten.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.