Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Den Bosch

Bezoekadres

Stationsweg 9
5211 TV 's-Hertogenbosch

Postadres

Stationsweg 9
5211 TV 's-Hertogenbosch

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 073 614 22 87

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanaf de A2 Utrecht naar Den Bosch.
Neem de afslag Den Bosch centrum bij het knooppunt Vught. Volg de borden centrum (station) via de Vughterweg. Bij “Bastion Vught” blijft u links rijden richting station via de Koningsweg. Na de rotonde op de Koningsweg gaat u rechts de Parallelweg op en komt u op de stationsweg uit. Ga rechts af, dan vindt u na 100 meter aan uw linkerhand het Juridisch Loket Den Bosch. 

Voor het parkeren van de auto dient u gelijk weer linksaf te gaan, nog voor de brug naar het centrum. Daar aan de rechter- en linkerkant kunt u parkeren.

Route per openbaar vervoer

Vanaf het station en de bushalte loopt u via het stationsplein gelijk de stationsweg op (richting het centrum van Den Bosch.) Na 200 meter aan uw linkerkant ziet u het Juridisch Loket Den Bosch.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.