Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Breda

Bezoekadres

Delpratsingel 9
4811 AN Breda

Postadres

Delpratsingel 9
4811 AN Breda

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 076 520 35 02

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

anaf de A16 (Rotterdam / Roosendaal / Antwerpen)

 • Neem de afslag Prinsenbeek (17).
 • Ga rechtsaf de Backer en Ruebweg op. Deze weg volgt u rechtdoor.
 • Bij het zesde stoplicht (ter hoogte van Intratuin) gaat u rechtsaf de Terheijdenseweg op. Deze weg blijft u volgen tot u onder de spoorlijn doorgaat.
 • Bij het eerste stoplicht gaat u rechtsaf de Delpratsingel op. 
 • Na 200 meter, voor het 1e stoplicht op de Delpratsingel, ziet u het pand van het Juridisch Loket op de kruising met de Meerten Verhoffstraat.

Vanaf de A27 (Utrecht / Tilburg)

 • Neem de afslag Breda Noord (16) en ga rechtsaf de Tilburgseweg op. 
 • Deze weg ongeveer 2 kilometer blijven volgen (gaat over in Teteringse dijk, St. Ignatiusstraat, Nassaustraat en Sophiastraat). 
 • Ga aan het einde van de Sophiastraat rechtsaf de brug over. U bent op de hoek Delpratsingel. 
 • Op de kruising met de Meerten Verhoffstraat zit het Juridisch Loket. 

Let op: er zijn rondom de vestiging in Breda veel werkzaamheden aan de openbare weg. Houd rekening met extra reistijd. 


Route per openbaar vervoer

 • U verlaat het station richting het centrum en loopt linksaf.
 • Meteen de eerste straat gaat u rechts de Meerten Verhoffstraat in.
 • Aan het einde van deze straat ziet u links op de hoek het Juridisch Loket.

   

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.