Direct naar het menu of de content.

Contact

Het Juridisch Loket Almere

Bezoekadres

Marktmeesterstraat 79
1315 GB Almere

Postadres

Marktmeesterstraat 79
1315 GB Almere

Contact

T 0900 8020 (€ 0,20 p/m)
F 036 548 96 57

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Route per auto

Vanuit Amsterdam:
Neem A1 – richting Amersfoort. Daarna afslag A6 – richting Almere/Lelystad. Neem vervolgens afslag Almere Stad-West/S101 (3). Linksaf naar S101/Hogering. Op s101/Hogering na 4600 m. rechts afslaan naar Muziekdreef. Bij de rotonde eerste afslag links, Muziekdreef. Muziekdreef gaat over in Stedendreef. Na 1530 meter links afslaan naar Waddendreef. Op Waddendreef na 980 meter rechts afslaan naar Spoordreef. Op Spoordreef gelijk links afslaan naar Schoutstraat. Op Schoutstraat eerste straat naar Marktmeesterstraat. U bent gearriveerd op het eindpunt: Marktmeesterstraat 79.

Let op: betaald parkeren. Het voordeligst is de Schoutparkeergarage, die vindt u gelijk links als u de Schoutstraat inrijdt.

Vanuit Lelystad:
Komend vanaf de A6 de afslag 6 nemen de S104 op Richting Almere Stad Oost/ Almere Buiten West. Aan het einde van de afslag op de rotonde links af (tweede afslag op de rotonde). Op deze weg helemaal rechtdoor, u passeert drie stoplichten en gaat richting Almere Centrum/Stad. Bij het stoplicht dat u vanzelf tegenkomt gaat u rechtsaf de Hogering op. Op de Hogering gaat u bij tweede stoplicht linksaf richting het Ziekenhuis, en Almere Stad West de Markerdreef op. Op de Markerdreef bij het derde stoplicht rechtsaf de Spoordreef op richting Almere Stad West/ Kruidenwijk. Deze weg volgen en bij het stoplicht
rechtdoor richting het Ziekenhuis. Gelijk daarna bij het stoplicht linksaf de Schoutstraat in. In de Schoutstraat de eerste straat rechts, dit is de Marktmeesterstraat.

Let op: betaald parkeren. Het voordeligst is de Schoutparkeergarage, die vindt u gelijk links als u de Schoutstraat inrijdt.


Route per openbaar vervoer

Halte: Centraal Station Almere-Stad
U loopt het Centraal Station uit richting de winkels. U houdt rechts aan op het Stationsplein en u neemt de eerste weg rechts, dit is de Metropolestraat. (Aan uw linkerhand ziet u de Xenos en aan de rechterkant een dierenspeciaalzaak.) U loopt alsmaar rechtsdoor. U steekt de busbaan over en loopt vervolgens rechtdoor (dit is de Schoutstraat). U neemt de tweede weg links (dit is de Marktmeesterstraat). Na ongeveer 100 meter komt u het Juridisch Loket tegen.

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.